0

LGBT Nedir, Neyi Temsil Eder?

Eşcinsellik, insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. Geçmişten günümüze hep var olduğunu, hata bazı toplumlarda sanat ve felsefe akımlarına ilham kaynağı olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte, bazı toplumlarda ise suç olarak kabul edilmiştir. Bu suçu işleyenlere infaza kadar varan ağır cezalar verilmiş, eşcinseller toplum tarafından dışlanmış ve küçümsenmiştir. Hatta bazı ülkelerde bireylerin cinsiyet değişim ameliyatlarına izin verilmemiştir. Eşcinsellere karşı olan bu önyargı neticesinde “homofobi diye bir olgu türemiş ve eşcinsellik denildiğinde ilk akla gelen kelimelerden biri olmuştur.

LGBT Nedir?

LGBT; lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender (transeksüel) kelimelerin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Bazı kaynaklarda GLBT olarak da kısaltılır. 1990’lara kadar LGB kısaltması kullanılmaktaydı. Ancak 1980 sonlarından itibaren gey sözcüğünün de eklenmesiyle kısaltma LGTB’ye dönüşmüştür.

Aslında LGTB kısaltmasının farklı kullanımları da vardır. Örnek vermek gerekirse:

LGBTT: Lezbiyen, gey, biseksüel, transseksüel, travesti

LGBTİ: Lezbiyen, gey, biseksüel, transgender, intersex

LGBTTIQ: Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transseksüel, intersex, queer

1990 yılından itibaren LGBT kısaltması kullanılmaya başlanmıştır. Bu topluluğun amacı eşcinsel haklarını tek çatı altında savunmaktır. Ayrıca toplumda eşcinsellere karşı olan önyargı ile mücadele etmektir. Öyle ki; LGTB hareketi eşcinsel hareketi ile özdeşleşmiştir.

LGTB kısaltması travesti, transeksüel ve biseksüel kelimelerini kapsamadığından çatı kelime olmaktan çıkmıştır. Hareket, GLBTT kısaltmasını kullanmaya başlamıştır. Ancak bu kısaltma da “lezbiyenler toplumda yok sayılıyor” eleştirisi almıştır. Bu durum karşısında L harfi başa alınarak kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmıştır. Zaman içerisinde yurt dışındaki bazı örgütler bu çatı kelimeye interseksüelleri temsilen “I” ve queerileri temsilen “Q” harflerini ilave etmiştir.

LGBT’li bireyler örgütün gerçekleştirdiği aktiviteler ile birlikte günümüzde tanınmaya başlamış, basında kendilerine yer bulmuşlardır. Her ne kadar tolumda hala “marjinal” olarak tanımlansalar da, halk tarafından kabul görmeye başladıklarını söylemek mümkündür. Bununla birlikte ne yazık ki dünya genelinde eşcinsel bireylere karşı sözlü ve cinsel tacizler halen devam etmektedir.

LGBT Kültürü

LGBT kültürü; lezbiyen, gey, biseksüel ve transgender olan kişiler tarafından düzenlenen etkinlik ve aktiviteleri tanımlamak için kullanılan bir genel adlandırmadır. LGBT Kültürü yerine Gey Kültürü tanımı da kullanılsa da, gey kültürü tanımlaması LGBT kültürü ile eşanlamlı değildir.

LGBT Sembolleri

LGBT’li bireyler kendi amaçları ve yönelimlerini tanımlamak için bazı semboller kullanır. Bu semboller örgütün varoluş amacını ve değerlerini tanımlar.

LGBT Sosyal Hareketleri

LGBT’liler amaçlarının tüm LGBT’liler için sosyal eşitlik sağlamak, LGBT topluluklarını geliştirmek ve toplumu cinsel baskılardan kurtarmak olduğunu söylemektedirler.

Günümüzde artık örgütlenmiş olan LGBT etkinlikleri; sokak yürüyüşleri, destek grupları aktiviteleri, topluluk aktiviteleri ve lobicilik başta olmak üzere çok sayıda siyasi eylemler ve kültürel faaliyetlerden oluşmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir